Pro školy a školky
METODICKÁ ŘADA 20 LEKCÍ BRUSLENÍ
Tomáš Verner a Martin Holý připravili pro školy a školky metodickou řadu lekcí bruslení. Během 20 lekcí jsou děti vedeny kvalifikovanými instruktory. Zajištěna je také doprava ze školy/školky a zpět.


— autory konceptu jsou Tomáš Verner a Martin Holý
— výuka probíhá pod dohledem kvalifikovaných instruktorů
— pro děti od 4 let a starší
— zajištění dopravy ze školy a zpět
— 180 Kč / dítě / lekce vč. instruktorů (bez dopravy)
— minimální počet dětí 25