LETNÍ RYBNÍKOVÁ LIGA
21. 5. 2018 STARTUJE LETNÍ RYBNÍKOVÁ LIGA. PŘIHLASTE SE DO 15. KVĚTNA!
Letní část ligy začíná 21. května 2018 a končí před podzimní sezónou 10. září 2018. Hrát se bude v pondělí 18.30—19.30 a 19.45—20.45. V červenci 16.—23. 7. bude dvoutýdenní pauza (čas na letní dovolenou). Ve skupině bude 12 týmů, hraje se systémem každý s každým, poté play-off. Jednotlivá mužstva (hráči) hradí náklady na pronájem ledové plochy a odměnu rozhodčích. Týmy na prvních třech místech obdrží poháry a věcné ceny, vítěz k tomu ještě putovní pohár Rybníkové ligy.
PŘIHLÁŠKY / REGISTRACE
Přihlášky, kauce a platby
Pro registraci stačí zaslat email na adresu: info@rybnikovaliga.cz, který bude obsahovat:
— název týmu
— písemný přehled hráčů (jméno, příjmení, rok narození, podpis) a vedoucího družstva (zástupce pro jednání)
— barva dresů

Na základě emailu dostane každé družstvo čistou přihlášku (soupisku) od pořadatele. Tu je nutné doručit do rukou pořadatele v originále s originálními podpisy, kde každý hráč podpisem stvrzuje, že se přihlašuje do Rybníkové ligy v konkrétním ročníku. Dále zde stvrzuje, že soutěž odehraje na vlastní nebezpečí a že není registrovaným hráčem ČSLH.


Před začátkem soutěže uhradí každý tým kauci ve výši 3000 Kč, kterou zašle na účet číslo 2109791917/2700 (do poznámky uvede název týmu). V případě nedostavení se k utkání nebo odhlášení mužstva ze soutěže bude kauce použita k úhradě nákladů. 


Před začátkem každého utkání hradí každé mužstvo poplatek ve výši 1200 Kč za 1 zápas. Tento poplatek pokrývá náklady na pronájem ledové plochy a odměnu rozhodčích.

Kontakt na pořadatele:
Mgr. Milan Soukup
+420 777 076 800
inforybnikovaliga.cz
DOSTÁVEJTE UPOZORNĚNÍ NA NOVINKY, AKCE, ZMĚNY A MIMOŘÁDNÉ NABÍDKY JEDNODUŠE E–MAILEM